Personlig assistans – vad säger lagen?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kallas även för LSS. Det är den som styr över vilka som har rätt till personlig assistans och hur omfattande stödet ska vara.

Lagen finns för att stötta de med funktionshinder i vardagen. Målet för lagen grundar sig i att alla i samhället har samma rätt till ett självständigt och värdigt liv. Personer i Sverige med funktionshinder eller utvecklingsstörning ska ha samma chans som alla andra att leva ett helt vanligt liv, med det innebär självständighet och rätt att delta i samhällslivet.

Lagen säger också att personlig assistans ska bedrivas på ett gott sätt och visa respekt och hänsyn till den som behöver stöd i vardagen. Det är viktigt att vården som ges skyddar personens integritet och är individuellt anpassade efter personens behov.

Det är kommunen och/eller Försäkringskassan som beslutar vilka som har rätt till personlig assistans och i vilken omfattning det ska ske i. Det är den som beviljats hjälp som i den mån det går själv bestämmer hur stödet ska utformas och vem eller vilka som ska få hjälpa en.

Hos https://www.assistansförmedling.se/ finns en uppsjö frågor och svar om personlig assistans.

Personlig assistans – hjälp i vardagen

Personlig assistans betyder att en eller flera personliga assistenter hjälper den med behov med vardagliga ting, så som:

 • Hjälp med andning och hygien.
 • Hjälp med att sätta på och ta av kläder.
 • Hjälp med förflyttning till exempel komma ur sängen och ta sig till en rullstol.
 • Kommunicera om personer har svårigheter med till exempel att tala, se och/eller höra.
 • Hjälp med att städa, tvätta kläder och laga mat.

Behoven kan se olika ut beroende på funktionshinder och utvecklingsstörning och stödet ska därför anpassas efter individens egna behov. Personlig assistans kan även innebära att den som ger vården behöver finnas tillhands när brukaren sover, det kallas för väntetid.

En annan aspekt som hör till området handlar om aktiviteter. Eftersom lagen säger att de som beviljats stöd ska ha rätt att leva ett normalt liv så innebär det också att delta på aktiviteter och ha ett arbete. Det kan röra sig om sociala aktiviteter så som att gå ut på stan och fika med vänner, träna, göra kortare resor och att gå på bio. Det kan också innebära hjälp att ta sig till jobbet och stöd vid olika arbetsuppgifter.

Krav på assistansbolag från förmedlare

En av orsakerna till att välja assistansbolag via en assistansförmedlare är de krav som förmedlarna ställer på de samarbetande bolagen. De granskas noga innan de får vara med i jämförelsen för att förmedlaren enbart ska ge seriösa förslag från bolag med goda omdömen. En förmedlare i Uppland har exempelvis dessa krav:

Krav på assistansbolag i Uppland

Följande exempel är tagna från en assistansförmedlare som är aktiv i Uppland. Det bör däremot enbart ses som exempel på hur dessa förmedlare har krav på de assistansbolag som de samarbetar med.

 • Möte med ledning
  Ett möte sker med ledningen i bolaget så frågor kan ställas och företaget presenteras.
 • Grundidé
  Varför startades företaget och vad ligger bakom deras drivkraft?
 • Träffar några anställda
  Besök sker på assistansbolagets kontor varpå ett par anställda kan träffas. Allt för att förmedlingen ska kunna skapa sig en så stabil bild som möjligt att detta assistansbolag.
 • Träffa minst 10 kunder
  Förmedlaren vill inte förlita sig på vad ägarna och ledningen säger om detta assistansbolag. De vill även bilda sig en uppfattning om hur kunderna uppfattar det. Av den anledningen finns krav på att minst 10 kunder i Uppland får besöka av assistansförmedlaren och svarar på frågor kring den assistans som ges.
 • Bolagets ekonomi
  Omsättning, vinst och förhållandet däremellan är något som man kontrollerar. Assistansbolag som uppenbarligen sätter eget vinstintresse före tillräckligt bra vård får därmed inte vara med i jämförelsen.
 • Gratis juridisk rådgivning
  En punkt som skiljer assistansbolag åt är vilken juridisk hjälp de kan bistå med. Just i detta fall ställs kravet att kunder hos assistansbolaget ska ha tillgång till gratis rådgivning.

Inte alla bolag i Uppland som jämförs

Om du går till en assistansförmedlare, för att välja assistansbolag i Uppland, kommer de att jämföra ett flertal bolag. Men inte alla. Det är viktigt att vara medveten om detta när tjänsten utnyttjas. Att ett assistansbolag inte är med i jämförelsen behöver inte betyda att de ”valts bort” av assistansförmedlaren utifrån kvalitetskraven. Det kan även bero på att assistansbolaget aktivt valt att inte vara med i jämförelsen. Om du genomför en jämförelse av assistansbolag i Uppland – kom ihåg att alla bolag inte är representerade. Blir du missnöjd med de alternativ som presenteras kan det alltså finnas ytterligare bolag att jämföra.

Helsingborgs kommun guidar till lokaler och mark

Helsingborgs kommun guidar till lokaler och mark

Driver du ett företag och planerar en flytt till Helsingborg? Börja med att besöka Foretagare.helsingborg.se där en mängd information finns att tillgå kring lokalfrågan. Detta oavsett om ni önskar bygga nytt eller hyra mindre lokaler.

För att underlätta för företagare att etablera sig i Helsingborg har staden en subdomän på sin webbplats som enbart vänder sig mot företagare. Detta oavsett om de vill flytta hit, expandera eller bara få allmän information. Här hittas exempelvis en sida där kommunen presenterar lediga lokaler samt hur allmän mark kan förvärvas.

Hyra lokaler

Kommunen har samarbete med en webbportal som presenterar allt från små lediga kontor till stora lager. Allt till kontor, handel eller industri.

Hyra ut lokal eller sälja den?

Har ni vuxit ut er nuvarande lokal och söker större? Hyr ut eller sälj er befintliga lokal vilket kan ske via flera olika portaler online.

Köpa och exploatera allmän mark

Är det en verksamhet som kräver nybyggnation kan information hitta kring allmän mark. Det finns exempelvis regler kring vad som krävs för att hyra en torgplats, uppställning av containrar eller vad som får byggas i olika delar av staden.

I detta fall bör en diskussion föras med kommunen utifrån var det kan vara mest passande att etablera företaget. Det är viktigt att se på detaljplanen så att inte området där etablering planeras är tänkt att omvandlas till att ha någon annan funktion.

Fastighetsförvaltningen

Det går även att kontakta fastighetsförvaltningen i Helsingborg. Det är denna förvaltning som har ansvar för att hyra ut de lediga lokaler i Helsingborg som staden förvaltar. Däremot vänder sig dessa främst mot den verksamhet som kommunen bedriver. Men delvis sker uthyrning till privatpersoner och företag. Detta helt beroende på vilket behov som kommunen har för den egna verksamheten.

Sök även på den privata marknaden

På kommunens hemsida finns tydlig information samt länkar till vidare information. Men det är även vara värt att kontakta privata företag som förmedlar lediga lokaler samt fastighetsmäklare. Genom att kontakta flera olika företag skapas ett större underlag inför beslutet om vilken lokal som önskas hyras.

Det finns exempelvis flera webbplatser där det går att registrera sig och därmed få mail varje gång det läggs in passande lediga lokaler inom det område som är av intresse.

Finns det risker med att utföra hårtransplantation?

Finns det risker med att utföra hårtransplantation?

Vågar man genomföra en hårtransplantation eller är risken stor för hudskador eller att det inte ger någon effekt alls? Det är mycket små risker med detta ingrepp – men man bör vara medveten om dessa. Brännskador, oönskat håravfall eller problem med hårsäckarna – det finns flera orsaker till att välja en hårtransplantation. En fråga som ofta uppstår är vilka risker som finns med ingreppet vilket vi ska försöka förmedla nedan men hänvisar även till hårtransplantation.net.

Börja alltid med konsultation

Det är omöjligt att bara gå in på en klinik, säga att man vill ha en hårtransplantation och sedan få den utförd. Som med alla skönhetsingrepp är svenska kliniker mycket noga med information som ges vid ett första möte med personal från kliniken. Man går då igenom förväntningar hos patienten och visar med bilder ungefär vad man kan förvänta sig.

En risk är nämligen att patienten har för höga (eller för låga) förväntningar på ingreppet och därmed blir missnöjd. Har man däremot fått en tydlig bild över vad man kan förvänta sig blir det lättare att känna sig nöjd.

Låg risk med FUE

En vanlig behandlingsform är FUE. Med en speciell nål förflyttas hårsäck för hårsäck vilket därmed skapar minimal påverkan på huden. Inom ungefär en vecka kan man räkna med att de små hålen som uppstår har läkt. Tack vare den minimala påverkan på huden anses FUE vara säkrare än Stripe gällande risken för biverkningar.

Alltid risk vid kirurgiska ingrepp

Det finns alltid en risk när kirurgiska ingrepp sker. Ju större ingrepp, och ju vitalare organ, desto större är risken. Med tanke på att det i detta fall sker extremt små ingrepp och inte på vitala organ är risken låg för komplikationer.

En risk som finns är att det uppstår infektioner i de små ”hålen” som skapas. I början kan det vara lite svullet men detta bör börja lägga sig redan efter någon dag. Upplever man att det smärtar eller att svullnaden inte lägger sig bör man kontakta kliniken för undersökning. För att påskynda läkningen bör man hålla sig lugn under en vecka och inte jobba eller träna fysiskt hårt.

En klinik sammanfattar riskerna med att den största risken ligger på en psykologisk nivå. Att man helt enkelt har fel förväntningar och förhoppningar. Det viktigaste är därmed att man är mycket noga med information som klinik – och att man som patient tar sig tid för att förstå hur eventuellt resultat kan bli.

Så hittar du målare i Stockholm

Så hittar du målare i Stockholm

Om du vill få ett nytt hem utan att lägga en förmögenhet på renoveringsarbeten, kan det mycket väl räcka med att måla om. Ny väggfärg eller ett par snygga tapeter kan göra enorm förändring. Satsa även på nya kuddfodral och mysig belysning så kommer du se stor skillnad. En målare i Stockholm är väl värd sitt pris eftersom arbetet går snabbt och du får ett perfekt resultat. Priserna för hantverkare kan vara varierande, men i regel får du räkna med timpriser från cirka 600 kronor. Tänk dock på att du som privatperson kan använda ROT-avdraget. Då får du upp till 50 000 kronors avdrag per person och år.

När du anlitar en målare i Stockholm

I Stockholm finns det en uppsjö skickliga målare och hantverkare. Men för att du ska hitta den bästa finns det många saker att kontrollera innan du bestämmer dig. Kolla upp att det företag du lutar mot att välja har F-skatt. Du bör också kolla upp företagets organisationsnummer och att detta är samma nummer som det på fakturan. Något av det viktigaste att kolla upp är dock tidigare kundutlåtande. Först då kan du bilda en bättre uppfattning om arbetet, kundbemötande resultat.

Det är också bra att ställa ett par frågor när du väl har målaren på tråden, bland annat:

 • Har du gjort liknande arbeten förr?
 • Finns det någon garanti om jag inte skulle bli nöjd med jobbet?
 • Om du drar över tiden för arbetet, vilka rättigheter har jag som kund?
 • Finns det en ansvarsförsäkring om målaren skulle råka ta sönder något?

Bocka av listan innan

Bara du kollar upp din målare i Stockholm innan du skriver avtal kommer det förmodligen gå galant. Varför inte bocka av den här checklistan för att vara säker på att du fått med allt?

 1. Kolla upp och bestäm exakt vilken kulör du vill ha så att du kan lämna rätt information till målaren.
 2. Ställ dina kontrollfrågor.
 3. Begär offerter från ett flertal målare i Stockholm för att få det bästa priset.
 4. Se till att få ner allt ni kommit överens om på papper.

Lycka till!

Golvslipning i din nya lägenhet

Golvslipning i din nya lägenhet

Ett slitet trägolv blir som nytt om du slipar upp det och får fram det fina strukturerna i träet. Golvslipning är enkelt att göra själv men om du inte orkar så finns det många firmor som kan hjälpa dig att slipa golvet.

Har du precis köpt en ny lägenhet och vill göra den lite extra fin? Att slipa om dina trägolv lyfter hela atmosfären och ger en tydlig känsla av nytt och fräscht. Lägenheten du valde att köpa har förmodligen några år på nacken som syns extra tydligt på dina golv. Kanske vill du starta om och skapa egna ärr som är dina egna och inte någon annans? Fördelen med trä som material är att det går att göra fint flera gånger om. Det är precis som att måla om en vägg eller ett tak, det blir som nytt. För erkänn, lägenheten ser lite mer sliten ut när du tog över den och den var tom än när den var möblerad med den tidigare ägarens saker? Det är då du har den bästa chansen att fixa en golvslipning som faktiskt gör stor skillnad.

Inte svårt med golvslipning

Att slipa om trägolven är en relativt enkel process men det kan skapa en del damm. Att göra det när lägenheten redan är tom är därför en stor fördel. Det går att göra när den är möblerad men då bör du flytta bort och täcka för möblerna och inredningen så att den inte blir dammig, kanske till och med hänga upp ett fuktigt lakan mellan en öppen ingång till rummet som ska slipas och det som inte ska slipas. På så sätt går det att minimera att dammet sprids runt i lägenheten. Glöm inte heller att sörja för god ventilation och att använda skyddsmask. Det låter lite mer bökigt väl? Gör det därför direkt när du tar över ägarskapet och får nycklarna, det går fort och det kommer skänka dig mycket glädje. Det enda du behöver göra då är att slipa, lacka och städa, sen kan du flytta in alla dina tillhörigheter och du kan börja skapa dina egna ärr, för var så säker, det kommer du. Men var inte orolig, det går att fräscha till igen, det är ju trä!

Pianoflytt – Ta det säkra före det osäkra

Att flytta ett piano är något som kräver både förberedelse och ett samspel mellan de som ska bära. Det kan väga flera hundra kilo och i och med denna vikt så utsätter man sig för fara om man tar det för lättvindigt. Dessutom så handlar det om ett materiellt värde också – har du köpt ett piano så vill du också ha detta i ett komplett skick även om du måste flytta.

Det finns några tips och knep som går att använda i samband med en pianoflytt, men innan dessa delges så bör man även överväga den mer professionella hjälpen.

Det finns några starka argument till varför man bör låta en flyttfirma sköta jobbet. Bor man i större städer – Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala – så finns det specialiserade firmor som nischat sig speciellt mot att bära tyngre objekt: en pianoflytt, en flytt av ett kassaskåp, flyttar av vapenskåp och så vidare. Även dessa argument talar för den mer professionella hjälpen:

 • De har vanan. En flyttfirma som specialiserat sig på tyngre flyttar jobbar som en enhet. De vet vad som ska göras och de har rutinen av alla tänkbara situationer.
 • De har försäkring. Om något skulle gå fel så har flyttfirman en ansvarsförsäkring. Det är en trygghet.
 • De jobbar effektivt. Jobbet går snabbare och du kan fokusera på det väsentliga: att komma in i den nya bostaden.
 • En flyttfirma går att använda rut-avdraget för: det ger dig en skatterabatt på halva kostnaden för arbetet – med ett tak på 25 000 kr/år och person.

Tänk på detta om ni ska bära utan flyttfirma

Om ni ska genomföra en pianoflytt utan professionell hjälp så bör ni först och främst se till att ha bärselar. Det är ett måste. Dessa kan ni även fästa i en pianomatta som skjuts in under pianot och som gör att vikten fördelas jämnare. Tänk på att justera selarna så att alla – ni bör vara minst fyra stycken – kan ha rak rygg och att pianot bärs med, minst, en decimeter till golvet.

Gå med babysteg – att gå fortare ökar risken för skada. Ta några steg – stanna och berätta hur det känns. Var lyhörda och lyssna in vad alla tycker. Känns det fel så är det bara att börja om. Tänk även på att själva pianot bör skyddas. Fäst exempelvis kuddar eller skumplast längs sidorna för att undvika repor eller skador från direkta smällar. Kom ihåg att det viktigaste är att ni som bär ska klara er från skador.

En viktig del i processen kring personlig assistans

Som så mycket annat i livet behöver man då och då utvärdera sin situation, sina val och andra saker som man ställs inför. Att utvärdera assistansbolag är därför inget konstigt. Snarare vore det konstigt att inte göra detta eftersom ett assistansbolag är en så pass viktig del i individens liv.

Utvärdera assistansbolag inför ett val av anordnare

Du vill givetvis ha det på förhand bästa möjliga alternativet oavsett vad det gäller i livet. Det gäller även anordnare av personlig assistans. Det är därför det är viktigt att inför valet utvärdera och jämföra olika assistansbolag sinsemellan. Det är du som är kunden och det är du som har beviljats insatsen personlig assistans. Tanken med lagstiftningen är att du ska få goda levnadsvillkor och att att du ska kunna leva som alla andra människor i den utsträckning det är möjligt. Du ska dessutom ha inflytande och vara delaktig i det som rör dig.

Det är därför av stor betydelse att du finner ett assistansbolag som du är nöjd och trivs med. De ska uppfylla dina behov, önskemål och intressen. Det är också viktigt att du kommer bra överens med de personliga assistenterna som är till för att hjälpa dig i vardagen. Att hitta rätt och utvärdera assistansbolag kan vara svårt. Man kan till exempel då ta hjälp av en assistansförmedling som hjälper till att finna det bästa för just dig.

Utvärdera assistansbolag under tiden du är kund

Lika viktigt som det är att utvärdera assistansbolaget inför du faktiskt ska göra ett aktivt val av anordnare av den personliga assistansen, lika viktigt är det att du utvärderar anordnaren under tiden som du är kund hos dem. Du skulle aldrig använda en bilverkstad eller frisör på nytt som inte var bra, så varför ska du vara kund hos ett assistansbolag som inte uppfyller dina behov eller önskemål?

Om du inte är nöjd med det assistansbolag du har idag, är det enkelt att byta anordnare. Vissa assistansbolag erbjuder sig även att hjälpa till med allt det praktiska kring bytet, allt för att underlätta för dig.

Så kan du lära dig mer om tarot

Så kan du lära dig mer om tarot

Tarot har funnits i tusentals år men är populärt än idag. Kortleken och dess kort kan tolkas på olika vis och vid en första anblick kan det verka omöjligt att veta hur. Så är dock inte fallet utan i princip vem som helst kan lära sig att hantera den. Det finns mycket användbar information att läsa på nätet, bland annat hos Tarotguiderna.nu, och det vimlar av kurser att gå för den som vill lära sig mer.

Delta i en läggning

Har man intresserat sig kring tarot och den speciella kortleken har man kanske förmodligen redan varit med på en läggning tidigare. Det är dock ett bra sätt att öka förståelsen kring hur det går till och hur man tolkar korten så det kan vara ett bra första steg att kontakta någon som behärskar tarotleken. Hos tarotguiderna.nu kan man ta reda på hur en sådan läggning kan gå till och vad man har ut av den.

Läs på nätet

Det finns massvis med läsning på nätet för som den som intresserar sig för tarot. Tarotguiderna.nu är ett bra exempel på en sida erbjuder mängder av texter med spännande läsning som berör ämnet. Här hittar man alltifrån historia till hur kortleken är uppbyggd och olika vis att tolka den på. Det är en bra första lektion för fördjupning kring ämnet.

Gå en kurs

Har man ett väldigt stort intresse och vill lära sig lägga och tolka dom historiska korten finns många kurser man kan gå inom just tarot. Söker man på internet dyker det upp olika kurser runt om i nästan hela landet och vem som helst är i regel välkommen att boka in sig.

Köp en kortlek

Förutom att läsa på hos Tarotguiderna.nu, delta i en läggning och eventuellt gå en kurs bör man såklart köpa sig en egen lek. Övning ger färdighet och till dom flesta lekar följer det även med en bok med instruktioner, tips och annan bra information om hur man går till väga. Kortleken används främst för vägledning och man får hitta sitt eget sätt att tolka korten och dom olika läggningarna man kan göra. Det kan vara en bra kunskap att bära på om man någon gång kör fast i livet eller står inför ett svårt val. Man kanske inte får något definitivt svar men det kan åtminstone vara en hjälp på vägen.

Det bästa med Dr Martens skor

Det bästa med Dr Martens skor

De flesta förknippar Dr Martens skor med svarta, rejäla kängor. Skotillverkaren har en lång och gedigen historia som fick sin början år 1947. Det var då grundaren, den tyske militärläkaren Klaus Märtens, bestämde sig för att grunda sitt skoföretag. Anledningen då? Märtens hade befunnit sig på en skidresa i Alperna och råkat skada sin vrist. Som den militärläkare han var bar han ofta militärkängor, men han tyckte att dessa klumpiga skor försvårade läkningen av vristen. Det var där och då han bestämde sig för att utveckla sina egna kängor. Till en början var det mestadels kvinnor i medelåldern som var de största kunderna av Dr Martens skor. Men inte långt därefter blev Dr Martens kängorna den kanske mest klassiska symbolen för arbetarklassen i England. Och för punken.

Olika tekniker

När du shoppar Dr Martens skor kan du välja bland allt från klassiker som svarta skinnkängor med stålhätta till nyare modeller med innovativa sulor. Dr Martens har tagit fram flertalet olika tekniker som gör skor och kängor bekvämare, lättare och skönare. En populär teknik är Air Wair, en kategori med kängor och skor som väger mindre. De klassiska kängorna är otroligt robusta men också ganska tunga, medan Air Wair ser likadana ut men väger mycket mindre. Många föredrar dessa eftersom de inte blir alldeles för varma på våren och sommaren och därmed kan användas hela året.

Andra tekniker är bland annat Softwair och Grip-Trax, båda hållbara skomodeller med smarta tekniker som gör skorna mer greppfasta och bekväma under höst och vinter. Idag kan du köpa snygga och bekväma kängor, skor och sandaler från Dr Martens till både herr, dam och barn. Varför inte köpa matchande skor till hela familjen?

Förutom de svarta och klassiska kängorna kan du idag hitta mängder av nya modeller från Dr Martens. Vad sägs exempelvis om färgglada kängor i regnbågens alla färger. Ett par gula, blåa eller kanske röda kängor livar genast upp en vardaglig outfit. Du kan även välja bland kängor med högt skaft, medel eller lågt beroende på vad du föredrar. Kolla in Dr Martens skor på den officiella hemsidan redan idag eller shoppa dina favorit i butik.