Vårdbemanning som extraknäck är positivt för arbetstagaren

Vissa av de yrkespersoner som våra svenska bemanningsföretag har tillgång till jobbar extra för bemanningsföretaget utöver sin ordinarie tjänst. Det är nämligen inte ovanligt att vårdpersonal såsom läkare och sjuksköterskor extraknäcker för att kunna tjäna mer pengar samt tillskansa sig mer yrkeserfarenhet. De kan då bidra till att bemanna upp vakanta platser hos olika vårdgivare och träffa fler patienter.

Detta är en bra möjlighet för såväl den enskilde arbetstagaren som för er som uppdragsgivare. Här belyser vi vilka för- och nackdelarna med detta är sett ur ett arbetstagarperspektiv!

För- och nackdelarna med vårdbemanning som extraknäck ur ett arbetstagarperspektiv

När det kommer med vårdbemanning som extraknäck sett ur ett arbetstagarperspektiv är för- och nackdelarna bland andra dessa:

 • Möjlighet att få mer yrkeserfarenhet (fördel). Såväl läkare som sjuksköterskor i olika skeden av karriären kan extraknäcka för att tillskansa sig mer yrkeserfarenhet och samtidigt tjäna en extra slant. Detta är ett bra sätt att få mer erfarenhet av det vårdyrke som man utövar. Det gör det också enklare att hålla sig ajour med vad som händer i yrket samt prova på att jobba i olika miljöer. Dessutom är det väldigt lärorikt, så framför allt nyutexaminerade sjuksyrror och läkare kan gynnas av att extraknäcka på detta vis.
 • Möjlighet att tjäna extra pengar (fördel). En annan fördel är förstås möjligheten att kunna tjäna lite extra pengar genom att jobba extra. Som kompetent vårdarbetare offrar man en hel del under skoltiden genom att plugga. Därför vill många försöka ta igen detta inkomstbortfall genom att ligga i lite extra senare i karriären. Efter plugget väljer därför många sjuksyrror och läkare att extraknäcka genom vårdbemanning via ett bemanningsföretag.
 • Arbetstagaren tvingas offra en del av sin fritid (nackdel). En potentiell nackdel med att extraknäcka är att arbetstagaren då tvingas offra en del av sin fritid. Som vårdarbetare har man redan från början en ganska begränsad fritid med tanke på det höga trycket inom vården. Den bör man kanske ägna åt familjeliv, hobbyer och nöjen samt återhämtning. Alltför mycket jobb riskerar att öka risken för utbrändhet hos den enskilde arbetstagaren. Därför är det viktigt att försöka begränsa arbetstiden lite grann.

De flesta företag behöver kamerabevakning

Kamerabevakning för företag är någonting som de allra flesta företagare bör investera i. Det går nämligen inte att understryka vikten av att bevaka företagets lokaler med kameror. Det finns många olika sätt att stärka säkerheten, bland annat genom larm och med övervakningskameror. Det sistnämnda är dock ett av de mer populära och effektiva sätten att få bukt med buset. Därför är det just denna metod som vi kommer fokusera på i den här artikeln!

Tecken på att kamerabevakning är något för ditt företag

Så bör just ditt företag investera i kamerabevakning? Detta är den stora frågan. När du brottas med den kan du ställa dig själv följande frågor:

 • Utsätts ditt företag titt som tätt av inbrott eller stölder?
 • Har du svårt att hålla koll på hur dina anställda agerar när du inte är på plats?
 • Vill du få bättre koll på vilka personer som äntrar och lämnar företagets lokaler?

Dina svar på frågorna ovan kan ge dig en indikation på hur du bör ställa dig i den övergripande fråga. Men för de allra flesta företag är det en god idé att bevaka lokalerna med hjälp av övervakningskameror.

Därför är bevakning med övervakningskameror ofta en bra idé

Mycket har skett inom den tekniska utvecklingen på området under de senaste åren. Därför är det nu möjligt att lägga vantarna på ett riktigt bra system för kamerabevakning till en riktigt rimlig penning. Detta är goda nyheter för alla företagare, men inte minst för dig som driver ett lite mindre företag och kanske har en begränsad budget. Ett övervakningssystem kan då vara en ganska stor investering, men priset behöver alltså inte längre vara den begränsande faktorn.

Genom att göra denna investering kan du bland annat:

 • förebygga förekomsten av inbrott
 • skänka dig själv ett större lugn
 • fånga eventuella gärningsmän på bild
 • övervaka din verksamhet dygnet runt under veckans alla dagar.

Därför är detta egentligen något av en icke-fråga – om du fortfarande motsätter dig bevakning med övervakningskameror är frågan varför så är fallet. Kanske tar du inte din verksamhet på fullaste allvar? För alla seriösa företagare är det nämligen ett lätt val att ta ställning i denna fråga!

Hitta bäst mobilabonnemang utan bindningstid

Skapa flexibilitet med ett mobilabonnemang utan bindningstid. Idag erbjuder samtliga mobiloperatörer abonnemang utan bindningstid men det kan upplevas som en djungel att hitta rätt bland alla olika erbjudanden. Med ett abonnemang utan bindningstid får uppsägningstiden inte vara längre än 1 månad. Flera operatörer erbjuder fria samtal och sms samtidigt som man kan spara surf.

Bra att veta kring mobilabonnemang utan bindningstid

 • Bindningstid menar på tiden man är bunden till mobilabonnemanget och det finns ingen möjlighet att byta operatör. Som högst får en bindningstid vara 24 månader.
 • Uppsägningstid menas på tiden efter att abonnemanget är uppsagt. Vissa operatörer avslutar avtalet direkt medan vissa har en uppsägningstid på en månad.
 • Det finns möjlighet att bli av med bindningstiden i förväg genom att be om en slutfaktura och betala alla återstående fakturor.
 • Många operatörer erbjuder helhetslösningar som innebär en mobil tillsammans med abonnemanget.

Fördelar och nackdelar med mobilabonnemang utan bindningstid

Fördelar med ett abonnemang utan bindningstid förutom att man slipper binda upp sig under en längre period är också att det innebär frihet att kunna byta abonnemang om ett ännu bättre erbjudande dyker upp. På så vis kan man enkelt avsluta pågående abonnemang för att teckna ett nytt även om det är ett erbjudande inom samma bolag. Genom att teckna ett mobilabonnemang utan bindningstid kan man se över hur mycket surfmängd som nyttjas och anpassa abonnemanget därefter för att inte spendera mer pengar än nödvändigt. Många operatörer erbjuder snabba uppsägningstider vilket ger möjligheten att avsluta avtalet inom samma dag. Om operatören tillämpar längre uppsägningstid hör det till vanligheten att tydligt informera om detta.

Det finns dock vissa nackdelar med abonnemang utan bindningstid då vissa operatörer erbjuder billigare avtal när man tecknar det med bindningstid. Vissa företag kan även erbjuda billigare pris på vissa streamingtjänster eller liknande när man tecknar ett avtal med bindningstid. Det bästa är att se över vilka behov som finns och bestämma därefter vad som passar bäst. Idag är det enkelt att beställa hem ett mobilabonnemang från de allra flesta operatörer, direkt från deras hemsida. Genom att godkänna beställningen via Bank-ID ger en enkel och trygg process där abonnemanget skickas direkt till brevlådan. Det går även att beställa fysiskt i butik.

Personlig assistans – vad säger lagen?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kallas även för LSS. Det är den som styr över vilka som har rätt till personlig assistans och hur omfattande stödet ska vara.

Lagen finns för att stötta de med funktionshinder i vardagen. Målet för lagen grundar sig i att alla i samhället har samma rätt till ett självständigt och värdigt liv. Personer i Sverige med funktionshinder eller utvecklingsstörning ska ha samma chans som alla andra att leva ett helt vanligt liv, med det innebär självständighet och rätt att delta i samhällslivet.

Lagen säger också att personlig assistans ska bedrivas på ett gott sätt och visa respekt och hänsyn till den som behöver stöd i vardagen. Det är viktigt att vården som ges skyddar personens integritet och är individuellt anpassade efter personens behov.

Det är kommunen och/eller Försäkringskassan som beslutar vilka som har rätt till personlig assistans och i vilken omfattning det ska ske i. Det är den som beviljats hjälp som i den mån det går själv bestämmer hur stödet ska utformas och vem eller vilka som ska få hjälpa en.

Hos https://www.assistansförmedling.se/ finns en uppsjö frågor och svar om personlig assistans.

Personlig assistans – hjälp i vardagen

Personlig assistans betyder att en eller flera personliga assistenter hjälper den med behov med vardagliga ting, så som:

 • Hjälp med andning och hygien.
 • Hjälp med att sätta på och ta av kläder.
 • Hjälp med förflyttning till exempel komma ur sängen och ta sig till en rullstol.
 • Kommunicera om personer har svårigheter med till exempel att tala, se och/eller höra.
 • Hjälp med att städa, tvätta kläder och laga mat.

Behoven kan se olika ut beroende på funktionshinder och utvecklingsstörning och stödet ska därför anpassas efter individens egna behov. Personlig assistans kan även innebära att den som ger vården behöver finnas tillhands när brukaren sover, det kallas för väntetid.

En annan aspekt som hör till området handlar om aktiviteter. Eftersom lagen säger att de som beviljats stöd ska ha rätt att leva ett normalt liv så innebär det också att delta på aktiviteter och ha ett arbete. Det kan röra sig om sociala aktiviteter så som att gå ut på stan och fika med vänner, träna, göra kortare resor och att gå på bio. Det kan också innebära hjälp att ta sig till jobbet och stöd vid olika arbetsuppgifter.

Krav på assistansbolag från förmedlare

En av orsakerna till att välja assistansbolag via en assistansförmedlare är de krav som förmedlarna ställer på de samarbetande bolagen. De granskas noga innan de får vara med i jämförelsen för att förmedlaren enbart ska ge seriösa förslag från bolag med goda omdömen. En förmedlare i Uppland har exempelvis dessa krav:

Krav på assistansbolag i Uppland

Följande exempel är tagna från en assistansförmedlare som är aktiv i Uppland. Det bör däremot enbart ses som exempel på hur dessa förmedlare har krav på de assistansbolag som de samarbetar med.

 • Möte med ledning
  Ett möte sker med ledningen i bolaget så frågor kan ställas och företaget presenteras.
 • Grundidé
  Varför startades företaget och vad ligger bakom deras drivkraft?
 • Träffar några anställda
  Besök sker på assistansbolagets kontor varpå ett par anställda kan träffas. Allt för att förmedlingen ska kunna skapa sig en så stabil bild som möjligt att detta assistansbolag.
 • Träffa minst 10 kunder
  Förmedlaren vill inte förlita sig på vad ägarna och ledningen säger om detta assistansbolag. De vill även bilda sig en uppfattning om hur kunderna uppfattar det. Av den anledningen finns krav på att minst 10 kunder i Uppland får besöka av assistansförmedlaren och svarar på frågor kring den assistans som ges.
 • Bolagets ekonomi
  Omsättning, vinst och förhållandet däremellan är något som man kontrollerar. Assistansbolag som uppenbarligen sätter eget vinstintresse före tillräckligt bra vård får därmed inte vara med i jämförelsen.
 • Gratis juridisk rådgivning
  En punkt som skiljer assistansbolag åt är vilken juridisk hjälp de kan bistå med. Just i detta fall ställs kravet att kunder hos assistansbolaget ska ha tillgång till gratis rådgivning.

Inte alla bolag i Uppland som jämförs

Om du går till en assistansförmedlare, för att välja assistansbolag i Uppland, kommer de att jämföra ett flertal bolag. Men inte alla. Det är viktigt att vara medveten om detta när tjänsten utnyttjas. Att ett assistansbolag inte är med i jämförelsen behöver inte betyda att de ”valts bort” av assistansförmedlaren utifrån kvalitetskraven. Det kan även bero på att assistansbolaget aktivt valt att inte vara med i jämförelsen. Om du genomför en jämförelse av assistansbolag i Uppland – kom ihåg att alla bolag inte är representerade. Blir du missnöjd med de alternativ som presenteras kan det alltså finnas ytterligare bolag att jämföra.

Helsingborgs kommun guidar till lokaler och mark

Helsingborgs kommun guidar till lokaler och mark

Driver du ett företag och planerar en flytt till Helsingborg? Börja med att besöka Foretagare.helsingborg.se där en mängd information finns att tillgå kring lokalfrågan. Detta oavsett om ni önskar bygga nytt eller hyra mindre lokaler.

För att underlätta för företagare att etablera sig i Helsingborg har staden en subdomän på sin webbplats som enbart vänder sig mot företagare. Detta oavsett om de vill flytta hit, expandera eller bara få allmän information. Här hittas exempelvis en sida där kommunen presenterar lediga lokaler samt hur allmän mark kan förvärvas.

Hyra lokaler

Kommunen har samarbete med en webbportal som presenterar allt från små lediga kontor till stora lager. Allt till kontor, handel eller industri.

Hyra ut lokal eller sälja den?

Har ni vuxit ut er nuvarande lokal och söker större? Hyr ut eller sälj er befintliga lokal vilket kan ske via flera olika portaler online.

Köpa och exploatera allmän mark

Är det en verksamhet som kräver nybyggnation kan information hitta kring allmän mark. Det finns exempelvis regler kring vad som krävs för att hyra en torgplats, uppställning av containrar eller vad som får byggas i olika delar av staden.

I detta fall bör en diskussion föras med kommunen utifrån var det kan vara mest passande att etablera företaget. Det är viktigt att se på detaljplanen så att inte området där etablering planeras är tänkt att omvandlas till att ha någon annan funktion.

Fastighetsförvaltningen

Det går även att kontakta fastighetsförvaltningen i Helsingborg. Det är denna förvaltning som har ansvar för att hyra ut de lediga lokaler i Helsingborg som staden förvaltar. Däremot vänder sig dessa främst mot den verksamhet som kommunen bedriver. Men delvis sker uthyrning till privatpersoner och företag. Detta helt beroende på vilket behov som kommunen har för den egna verksamheten.

Sök även på den privata marknaden

På kommunens hemsida finns tydlig information samt länkar till vidare information. Men det är även vara värt att kontakta privata företag som förmedlar lediga lokaler samt fastighetsmäklare. Genom att kontakta flera olika företag skapas ett större underlag inför beslutet om vilken lokal som önskas hyras.

Det finns exempelvis flera webbplatser där det går att registrera sig och därmed få mail varje gång det läggs in passande lediga lokaler inom det område som är av intresse.

Finns det risker med att utföra hårtransplantation?

Finns det risker med att utföra hårtransplantation?

Vågar man genomföra en hårtransplantation eller är risken stor för hudskador eller att det inte ger någon effekt alls? Det är mycket små risker med detta ingrepp – men man bör vara medveten om dessa. Brännskador, oönskat håravfall eller problem med hårsäckarna – det finns flera orsaker till att välja en hårtransplantation. En fråga som ofta uppstår är vilka risker som finns med ingreppet vilket vi ska försöka förmedla nedan men hänvisar även till hårtransplantation.net.

Börja alltid med konsultation

Det är omöjligt att bara gå in på en klinik, säga att man vill ha en hårtransplantation och sedan få den utförd. Som med alla skönhetsingrepp är svenska kliniker mycket noga med information som ges vid ett första möte med personal från kliniken. Man går då igenom förväntningar hos patienten och visar med bilder ungefär vad man kan förvänta sig.

En risk är nämligen att patienten har för höga (eller för låga) förväntningar på ingreppet och därmed blir missnöjd. Har man däremot fått en tydlig bild över vad man kan förvänta sig blir det lättare att känna sig nöjd.

Låg risk med FUE

En vanlig behandlingsform är FUE. Med en speciell nål förflyttas hårsäck för hårsäck vilket därmed skapar minimal påverkan på huden. Inom ungefär en vecka kan man räkna med att de små hålen som uppstår har läkt. Tack vare den minimala påverkan på huden anses FUE vara säkrare än Stripe gällande risken för biverkningar.

Alltid risk vid kirurgiska ingrepp

Det finns alltid en risk när kirurgiska ingrepp sker. Ju större ingrepp, och ju vitalare organ, desto större är risken. Med tanke på att det i detta fall sker extremt små ingrepp och inte på vitala organ är risken låg för komplikationer.

En risk som finns är att det uppstår infektioner i de små ”hålen” som skapas. I början kan det vara lite svullet men detta bör börja lägga sig redan efter någon dag. Upplever man att det smärtar eller att svullnaden inte lägger sig bör man kontakta kliniken för undersökning. För att påskynda läkningen bör man hålla sig lugn under en vecka och inte jobba eller träna fysiskt hårt.

En klinik sammanfattar riskerna med att den största risken ligger på en psykologisk nivå. Att man helt enkelt har fel förväntningar och förhoppningar. Det viktigaste är därmed att man är mycket noga med information som klinik – och att man som patient tar sig tid för att förstå hur eventuellt resultat kan bli.

Så hittar du målare i Stockholm

Så hittar du målare i Stockholm

Om du vill få ett nytt hem utan att lägga en förmögenhet på renoveringsarbeten, kan det mycket väl räcka med att måla om. Ny väggfärg eller ett par snygga tapeter kan göra enorm förändring. Satsa även på nya kuddfodral och mysig belysning så kommer du se stor skillnad. En målare i Stockholm är väl värd sitt pris eftersom arbetet går snabbt och du får ett perfekt resultat. Priserna för hantverkare kan vara varierande, men i regel får du räkna med timpriser från cirka 600 kronor. Tänk dock på att du som privatperson kan använda ROT-avdraget. Då får du upp till 50 000 kronors avdrag per person och år.

När du anlitar en målare i Stockholm

I Stockholm finns det en uppsjö skickliga målare och hantverkare. Men för att du ska hitta den bästa finns det många saker att kontrollera innan du bestämmer dig. Kolla upp att det företag du lutar mot att välja har F-skatt. Du bör också kolla upp företagets organisationsnummer och att detta är samma nummer som det på fakturan. Något av det viktigaste att kolla upp är dock tidigare kundutlåtande. Först då kan du bilda en bättre uppfattning om arbetet, kundbemötande resultat.

Det är också bra att ställa ett par frågor när du väl har målaren på tråden, bland annat:

 • Har du gjort liknande arbeten förr?
 • Finns det någon garanti om jag inte skulle bli nöjd med jobbet?
 • Om du drar över tiden för arbetet, vilka rättigheter har jag som kund?
 • Finns det en ansvarsförsäkring om målaren skulle råka ta sönder något?

Bocka av listan innan

Bara du kollar upp din målare i Stockholm innan du skriver avtal kommer det förmodligen gå galant. Varför inte bocka av den här checklistan för att vara säker på att du fått med allt?

 1. Kolla upp och bestäm exakt vilken kulör du vill ha så att du kan lämna rätt information till målaren.
 2. Ställ dina kontrollfrågor.
 3. Begär offerter från ett flertal målare i Stockholm för att få det bästa priset.
 4. Se till att få ner allt ni kommit överens om på papper.

Lycka till!

Golvslipning i din nya lägenhet

Golvslipning i din nya lägenhet

Ett slitet trägolv blir som nytt om du slipar upp det och får fram det fina strukturerna i träet. Golvslipning är enkelt att göra själv men om du inte orkar så finns det många firmor som kan hjälpa dig att slipa golvet.

Har du precis köpt en ny lägenhet och vill göra den lite extra fin? Att slipa om dina trägolv lyfter hela atmosfären och ger en tydlig känsla av nytt och fräscht. Lägenheten du valde att köpa har förmodligen några år på nacken som syns extra tydligt på dina golv. Kanske vill du starta om och skapa egna ärr som är dina egna och inte någon annans? Fördelen med trä som material är att det går att göra fint flera gånger om. Det är precis som att måla om en vägg eller ett tak, det blir som nytt. För erkänn, lägenheten ser lite mer sliten ut när du tog över den och den var tom än när den var möblerad med den tidigare ägarens saker? Det är då du har den bästa chansen att fixa en golvslipning som faktiskt gör stor skillnad.

Inte svårt med golvslipning

Att slipa om trägolven är en relativt enkel process men det kan skapa en del damm. Att göra det när lägenheten redan är tom är därför en stor fördel. Det går att göra när den är möblerad men då bör du flytta bort och täcka för möblerna och inredningen så att den inte blir dammig, kanske till och med hänga upp ett fuktigt lakan mellan en öppen ingång till rummet som ska slipas och det som inte ska slipas. På så sätt går det att minimera att dammet sprids runt i lägenheten. Glöm inte heller att sörja för god ventilation och att använda skyddsmask. Det låter lite mer bökigt väl? Gör det därför direkt när du tar över ägarskapet och får nycklarna, det går fort och det kommer skänka dig mycket glädje. Det enda du behöver göra då är att slipa, lacka och städa, sen kan du flytta in alla dina tillhörigheter och du kan börja skapa dina egna ärr, för var så säker, det kommer du. Men var inte orolig, det går att fräscha till igen, det är ju trä!