En av orsakerna till att välja assistansbolag via en assistansförmedlare är de krav som förmedlarna ställer på de samarbetande bolagen. De granskas noga innan de får vara med i jämförelsen för att förmedlaren enbart ska ge seriösa förslag från bolag med goda omdömen. En förmedlare i Uppland har exempelvis dessa krav:

Krav på assistansbolag i Uppland

Följande exempel är tagna från en assistansförmedlare som är aktiv i Uppland. Det bör däremot enbart ses som exempel på hur dessa förmedlare har krav på de assistansbolag som de samarbetar med.

 • Möte med ledning
  Ett möte sker med ledningen i bolaget så frågor kan ställas och företaget presenteras.
 • Grundidé
  Varför startades företaget och vad ligger bakom deras drivkraft?
 • Träffar några anställda
  Besök sker på assistansbolagets kontor varpå ett par anställda kan träffas. Allt för att förmedlingen ska kunna skapa sig en så stabil bild som möjligt att detta assistansbolag.
 • Träffa minst 10 kunder
  Förmedlaren vill inte förlita sig på vad ägarna och ledningen säger om detta assistansbolag. De vill även bilda sig en uppfattning om hur kunderna uppfattar det. Av den anledningen finns krav på att minst 10 kunder i Uppland får besöka av assistansförmedlaren och svarar på frågor kring den assistans som ges.
 • Bolagets ekonomi
  Omsättning, vinst och förhållandet däremellan är något som man kontrollerar. Assistansbolag som uppenbarligen sätter eget vinstintresse före tillräckligt bra vård får därmed inte vara med i jämförelsen.
 • Gratis juridisk rådgivning
  En punkt som skiljer assistansbolag åt är vilken juridisk hjälp de kan bistå med. Just i detta fall ställs kravet att kunder hos assistansbolaget ska ha tillgång till gratis rådgivning.

Inte alla bolag i Uppland som jämförs

Om du går till en assistansförmedlare, för att välja assistansbolag i Uppland, kommer de att jämföra ett flertal bolag. Men inte alla. Det är viktigt att vara medveten om detta när tjänsten utnyttjas. Att ett assistansbolag inte är med i jämförelsen behöver inte betyda att de ”valts bort” av assistansförmedlaren utifrån kvalitetskraven. Det kan även bero på att assistansbolaget aktivt valt att inte vara med i jämförelsen. Om du genomför en jämförelse av assistansbolag i Uppland – kom ihåg att alla bolag inte är representerade. Blir du missnöjd med de alternativ som presenteras kan det alltså finnas ytterligare bolag att jämföra.

Krav på assistansbolag från förmedlare