Vissa av de yrkespersoner som våra svenska bemanningsföretag har tillgång till jobbar extra för bemanningsföretaget utöver sin ordinarie tjänst. Det är nämligen inte ovanligt att vårdpersonal såsom läkare och sjuksköterskor extraknäcker för att kunna tjäna mer pengar samt tillskansa sig mer yrkeserfarenhet. De kan då bidra till att bemanna upp vakanta platser hos olika vårdgivare och träffa fler patienter.

Detta är en bra möjlighet för såväl den enskilde arbetstagaren som för er som uppdragsgivare. Här belyser vi vilka för- och nackdelarna med detta är sett ur ett arbetstagarperspektiv!

För- och nackdelarna med vårdbemanning som extraknäck ur ett arbetstagarperspektiv

När det kommer med vårdbemanning som extraknäck sett ur ett arbetstagarperspektiv är för- och nackdelarna bland andra dessa:

  • Möjlighet att få mer yrkeserfarenhet (fördel). Såväl läkare som sjuksköterskor i olika skeden av karriären kan extraknäcka för att tillskansa sig mer yrkeserfarenhet och samtidigt tjäna en extra slant. Detta är ett bra sätt att få mer erfarenhet av det vårdyrke som man utövar. Det gör det också enklare att hålla sig ajour med vad som händer i yrket samt prova på att jobba i olika miljöer. Dessutom är det väldigt lärorikt, så framför allt nyutexaminerade sjuksyrror och läkare kan gynnas av att extraknäcka på detta vis.
  • Möjlighet att tjäna extra pengar (fördel). En annan fördel är förstås möjligheten att kunna tjäna lite extra pengar genom att jobba extra. Som kompetent vårdarbetare offrar man en hel del under skoltiden genom att plugga. Därför vill många försöka ta igen detta inkomstbortfall genom att ligga i lite extra senare i karriären. Efter plugget väljer därför många sjuksyrror och läkare att extraknäcka genom vårdbemanning via ett bemanningsföretag.
  • Arbetstagaren tvingas offra en del av sin fritid (nackdel). En potentiell nackdel med att extraknäcka är att arbetstagaren då tvingas offra en del av sin fritid. Som vårdarbetare har man redan från början en ganska begränsad fritid med tanke på det höga trycket inom vården. Den bör man kanske ägna åt familjeliv, hobbyer och nöjen samt återhämtning. Alltför mycket jobb riskerar att öka risken för utbrändhet hos den enskilde arbetstagaren. Därför är det viktigt att försöka begränsa arbetstiden lite grann.
Vårdbemanning som extraknäck är positivt för arbetstagaren