Helsingborgs kommun guidar till lokaler och mark

Driver du ett företag och planerar en flytt till Helsingborg? Börja med att besöka Foretagare.helsingborg.se där en mängd information finns att tillgå kring lokalfrågan. Detta oavsett om ni önskar bygga nytt eller hyra mindre lokaler.

För att underlätta för företagare att etablera sig i Helsingborg har staden en subdomän på sin webbplats som enbart vänder sig mot företagare. Detta oavsett om de vill flytta hit, expandera eller bara få allmän information. Här hittas exempelvis en sida där kommunen presenterar lediga lokaler samt hur allmän mark kan förvärvas.

Hyra lokaler

Kommunen har samarbete med en webbportal som presenterar allt från små lediga kontor till stora lager. Allt till kontor, handel eller industri.

Hyra ut lokal eller sälja den?

Har ni vuxit ut er nuvarande lokal och söker större? Hyr ut eller sälj er befintliga lokal vilket kan ske via flera olika portaler online.

Köpa och exploatera allmän mark

Är det en verksamhet som kräver nybyggnation kan information hitta kring allmän mark. Det finns exempelvis regler kring vad som krävs för att hyra en torgplats, uppställning av containrar eller vad som får byggas i olika delar av staden.

I detta fall bör en diskussion föras med kommunen utifrån var det kan vara mest passande att etablera företaget. Det är viktigt att se på detaljplanen så att inte området där etablering planeras är tänkt att omvandlas till att ha någon annan funktion.

Fastighetsförvaltningen

Det går även att kontakta fastighetsförvaltningen i Helsingborg. Det är denna förvaltning som har ansvar för att hyra ut de lediga lokaler i Helsingborg som staden förvaltar. Däremot vänder sig dessa främst mot den verksamhet som kommunen bedriver. Men delvis sker uthyrning till privatpersoner och företag. Detta helt beroende på vilket behov som kommunen har för den egna verksamheten.

Sök även på den privata marknaden

På kommunens hemsida finns tydlig information samt länkar till vidare information. Men det är även vara värt att kontakta privata företag som förmedlar lediga lokaler samt fastighetsmäklare. Genom att kontakta flera olika företag skapas ett större underlag inför beslutet om vilken lokal som önskas hyras.

Det finns exempelvis flera webbplatser där det går att registrera sig och därmed få mail varje gång det läggs in passande lediga lokaler inom det område som är av intresse.

Helsingborgs kommun guidar till lokaler och mark