Finns det risker med att utföra hårtransplantation?

Vågar man genomföra en hårtransplantation eller är risken stor för hudskador eller att det inte ger någon effekt alls? Det är mycket små risker med detta ingrepp – men man bör vara medveten om dessa. Brännskador, oönskat håravfall eller problem med hårsäckarna – det finns flera orsaker till att välja en hårtransplantation. En fråga som ofta uppstår är vilka risker som finns med ingreppet vilket vi ska försöka förmedla nedan men hänvisar även till hårtransplantation.net.

Börja alltid med konsultation

Det är omöjligt att bara gå in på en klinik, säga att man vill ha en hårtransplantation och sedan få den utförd. Som med alla skönhetsingrepp är svenska kliniker mycket noga med information som ges vid ett första möte med personal från kliniken. Man går då igenom förväntningar hos patienten och visar med bilder ungefär vad man kan förvänta sig.

En risk är nämligen att patienten har för höga (eller för låga) förväntningar på ingreppet och därmed blir missnöjd. Har man däremot fått en tydlig bild över vad man kan förvänta sig blir det lättare att känna sig nöjd.

Låg risk med FUE

En vanlig behandlingsform är FUE. Med en speciell nål förflyttas hårsäck för hårsäck vilket därmed skapar minimal påverkan på huden. Inom ungefär en vecka kan man räkna med att de små hålen som uppstår har läkt. Tack vare den minimala påverkan på huden anses FUE vara säkrare än Stripe gällande risken för biverkningar.

Alltid risk vid kirurgiska ingrepp

Det finns alltid en risk när kirurgiska ingrepp sker. Ju större ingrepp, och ju vitalare organ, desto större är risken. Med tanke på att det i detta fall sker extremt små ingrepp och inte på vitala organ är risken låg för komplikationer.

En risk som finns är att det uppstår infektioner i de små ”hålen” som skapas. I början kan det vara lite svullet men detta bör börja lägga sig redan efter någon dag. Upplever man att det smärtar eller att svullnaden inte lägger sig bör man kontakta kliniken för undersökning. För att påskynda läkningen bör man hålla sig lugn under en vecka och inte jobba eller träna fysiskt hårt.

En klinik sammanfattar riskerna med att den största risken ligger på en psykologisk nivå. Att man helt enkelt har fel förväntningar och förhoppningar. Det viktigaste är därmed att man är mycket noga med information som klinik – och att man som patient tar sig tid för att förstå hur eventuellt resultat kan bli.

Finns det risker med att utföra hårtransplantation?