Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kallas även för LSS. Det är den som styr över vilka som har rätt till personlig assistans och hur omfattande stödet ska vara.

Lagen finns för att stötta de med funktionshinder i vardagen. Målet för lagen grundar sig i att alla i samhället har samma rätt till ett självständigt och värdigt liv. Personer i Sverige med funktionshinder eller utvecklingsstörning ska ha samma chans som alla andra att leva ett helt vanligt liv, med det innebär självständighet och rätt att delta i samhällslivet.

Lagen säger också att personlig assistans ska bedrivas på ett gott sätt och visa respekt och hänsyn till den som behöver stöd i vardagen. Det är viktigt att vården som ges skyddar personens integritet och är individuellt anpassade efter personens behov.

Det är kommunen och/eller Försäkringskassan som beslutar vilka som har rätt till personlig assistans och i vilken omfattning det ska ske i. Det är den som beviljats hjälp som i den mån det går själv bestämmer hur stödet ska utformas och vem eller vilka som ska få hjälpa en.

Hos https://www.assistansförmedling.se/ finns en uppsjö frågor och svar om personlig assistans.

Personlig assistans – hjälp i vardagen

Personlig assistans betyder att en eller flera personliga assistenter hjälper den med behov med vardagliga ting, så som:

  • Hjälp med andning och hygien.
  • Hjälp med att sätta på och ta av kläder.
  • Hjälp med förflyttning till exempel komma ur sängen och ta sig till en rullstol.
  • Kommunicera om personer har svårigheter med till exempel att tala, se och/eller höra.
  • Hjälp med att städa, tvätta kläder och laga mat.

Behoven kan se olika ut beroende på funktionshinder och utvecklingsstörning och stödet ska därför anpassas efter individens egna behov. Personlig assistans kan även innebära att den som ger vården behöver finnas tillhands när brukaren sover, det kallas för väntetid.

En annan aspekt som hör till området handlar om aktiviteter. Eftersom lagen säger att de som beviljats stöd ska ha rätt att leva ett normalt liv så innebär det också att delta på aktiviteter och ha ett arbete. Det kan röra sig om sociala aktiviteter så som att gå ut på stan och fika med vänner, träna, göra kortare resor och att gå på bio. Det kan också innebära hjälp att ta sig till jobbet och stöd vid olika arbetsuppgifter.

Personlig assistans – vad säger lagen?