Om Assistans

Det finns mycket information på området personlig assistans som kan vara värdefull. Även om du redan har stor kunskap på detta område, så händer mycket inom denna bransch precis som inom många andra branscher. Till exempel tillkommer med jämna mellanrum nya lagar och riktlinjer för kommuner att förhålla sig till. Men för att beskriva kortfattat vad personlig assistans är, innebär det att du (eller någon annan) som är under 65 år och tillhör någon av de tre personkretsarna inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan ha möjlighet att få personlig assistans.

Man kan till exempel tillhöra någon av personkretsarna om man har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1), eller om man har en begåvningsmässig funktionsnedsättning som är både betydande och varaktig och som har uppstått efter en hjärnskada i vuxen ålder och där skadan har orsakats av antingen yttre våld eller en kroppslig sjukdom (personkrets 2).

Om man tillhör någon av de tre personkretsarna och är i behov av hjälp med vissa basala saker som till exempel hjälp att sköta hygienen. Man kan även få hjälp vid måltider eller kommunikation med andra människor. Det kan också handla om fysiska förflyttningar eller möjligheten att kunna delta i olika sorters aktiviteter. Inom LSS finns tio olika insatser där personlig assistans är en av insatserna. Det är både vuxna och barn som har möjlighet att få personlig assistans. Det är antingen kommunen eller Försäkringskassan som ansvarar för den personliga assistansen.

Assistansbolag i Sverige

För att utföra den personliga assistansen kan man till exempel anlita ett privat assistansbolag. Man kan också anordna den egna assistansen eller anlita kommunen. Ett assistansbolag kan oftast hjälpa till med olika saker. Det är givetvis den personliga assistansen som är viktigast, men ofta erbjuder de också till exempel juridisk hjälp, assistans med myndighetskontakter, samt vid aktiviteter för den som önskar och har behov.

För att hitta det assistansbolag som passar bäst för individen och dennes behov, önskemål och intressen, är det viktigt att man gör noggrann research och träffar assistansbolaget innan beslutet för att kunna öka sin delaktighet. Vid behov går det alltid att byta assistansbolag under tiden.

Samverkan och delaktighet är viktigt

Oavsett vilken aktör man anlitar för att utföra den personliga assistansen, är samverkan kring individen alltid viktigt. Det kan till exempel vara så att man är i behov av kontakt med olika myndigheter och instanser och man kan då begära att en samordnad individuell plan utformas. När man beviljas personlig assistans via LSS ska också en individuell plan utformas, åtminstone att man ska erbjudas en sådan. Syftet med att upprätta en sådan plan är att individen ska kunna ha delaktighet och inflytande över det som planeras och det som rör individen och dennes liv. Planen syftar också till att underlätta samordningen och samverkan kring olika aktörer, oftast mellan kommunen och dem som har ansvaret för olika typer av stöd. Den ska också omprövas varje år så att den alltid är aktuell och uppdaterad.

Om man önskar hjälp kring att ha kontakt med olika myndigheter eller aktörer, är det ofta en god idé att låta assistansbolaget hjälpa till om man inte vill göra det själv. Det kan finnas många olika aktörer som man ska ha kontakt med och som till exempel ska vara med vid upprättandet av en individuell plan eller samordnad individuell plan såsom Försäkringskassa, läkare eller liknande.

Via https://www.assistansförmedling.se/ finns information om Assistansbolag i Sverige

Livet blir bättre när du väljer att bli pensionär

Hur är det att bli pensionär? När AMF gjorde en undersökning svarade hela 90 % att de var nöjda eller till och med mycket nöjda med den nya livssituationen. Så nog blir livet bättre när du väljer att bli pensionär.

Under 2017 gjorde AMF en stor undersökning om livet som pensionär. De kontaktade pensionärer och fick in hela 16 813 svar vilket därmed är ett stort statistiskt underlag. Sett till undersökningen blir livet bättre och behagligare när man tar steget och väljer att bli pensionär. Ungefär 40 % svarade att de nu hinner njuta av tillvaron på ett bättre sätt in tidigare. De flesta tycker även att livet generellt blivit bättre.

Ekonomiska skillnader

En punkt där svaren inte var helt entydiga var ekonomin. I snitt får exempelvis kvinnor bara 2/3 av den summa i pension som männen får. Detta eftersom de generellt jobbat mindre. Därmed är det även fler kvinnor som anser att ekonomin försämrats ”för mycket” efter att de blivit pensionär. För de allra flesta minskar inkomsten men de som jobbat mycket och även sparat privat har avsevärt högre pension än de som inte har detta.

En del som vill bli pensionär idag kan inte ens göra det ur ett ekonomiskt perspektiv. De väljer istället att jobba några år extra för att spara ihop pengar och öka pensionsutbetalningarna. Det är alltså skönt att få vara ledig och bestämma själv över sin fritid. Att njuta av tid med barnbarnen eller lägga extra tid på sina fritidssysselsättningar. Men ekonomin ställer till bekymmer för många. Hela 70 % av de tillfrågade pensionärerna ansåg att ekonomin var ett orosmoln. Att bli pensionär innebär för vissa att gå ner i inkomst med hela 50 % vilket är en stor omställning. Tar man ut en större del tjänstepension i början kan man få mer pengar – men då minskar istället nivån framöver.

Njuta av vardagen

På frågan ”Vad är du mest nöjd över” vann svaret ”Hinna njuta mer av vardagen”. Detta med 36 %. På andra plats kom ”mindre stress” med 19 %. Det bästa med att bli pensionär är alltså att man kan njuta av livet.

Ekonomin

På frågan ”Vad är skälet till att du inte är nöjd?” vann svaret ”Ekonomin” med hela 71 %. På andra plats kom ”hälsan” med 9 %. Det sämsta med att bli pensionär är alltså den ekonomiska omställningen.
Men ser man på helheten så är ändå hela 93 % nöjda, eller mycket nöjda, med sitt liv som pensionär.

Så kan du skydda din bostad mot inbrott

Inbrottstjuvar gillar enkla mål, så här delar vi med oss av tips som kan hjälpa dig att försvåra för tjuven att bryta sig in i just din bostad.

Installera ett larm

 • Att installera ett larm är den mest effektiva åtgärden du kan vidta för att skydda din bostad, eftersom de ofta har en avskräckande effekt på inbrottstjuvar.
 • Vissa larm kan kopplas direkt till en larmcentral, din mobiltelefon eller polisen.
 • Se till att inte välja ett lösenord till ditt larm som är lätt att gissa, såsom “0000”.

Säkra alla ingångar

 • Installera synliga lås på alla fönster. De flesta inbrottstjuvar kommer avstå från att göra inbrott om de är tvungna att krossa en fönsterruta för att ta sig in. De vill kunna ta sig in och ut snabbt och utan att upptäckas.
 • Installera ett avancerat låssystem på din entrédörr.
 • Det är ofta enklare att bryta sig in genom en garageport än en dörr. Skydda därför garaget med hjälp av extra lås för att förhindra att ett inbrott sker den vägen.
 • Lås alltid alla dörrar som leder in i bostaden från insidan.

Använd timers

 • Överväg att använda timers för att se till så vissa lampor tänds under några timmar varje kväll.
 • Installera gärna säkerhetsbelysning utomhus som tänds så fort någon närmar sig din bostad.

Skaffa en låsbar grind

Om din bostad har en sidoentré eller en gångväg på baksidan av huset, bör du skaffa en låsbar grind för att förhindra obehöriga personer från att ta sig in i din trädgård. Du kan med fördel komplettera grinden med rörelsesensorer i trädgården som är kopplade till ditt larm. På så vis kan du se till så larmet går om någon rör sig i trädgården efter att du har larmat på.

Synliggör dörrar och fönster

 • Trimma höga häckar och avlägsna buskage som växer nära fönster. Dessa kan nämligen ge skydd åt inbrottstjuvar. Genom att avlägsna detta skydd förhindrar du att tjuven kan smyga omkring dörrar och fönster oupptäckt.

Göm inte nyckeln på de vanliga platserna

 • Göm aldrig en reservnyckel under en matta eller kruka. Inbrottstjuven vet var han eller hon ska leta efter extranycklar.

Viktigt med rätt cykelbelysning

Dagens cykelbelysning är lättare och mindre än någonsin, samtidigt som den ger en ökad ljusstyrka och därmed bättre säkerhet. Antalet cykellampor på marknaden du kan välja mellan kan dock vara något överväldigande. När du ska köpa cykelbelysning bör du ställa dig själv följande fråga: Vill jag bli sedd eller se? Eller båda? Här får du hjälp med att välja rätt belysning.

Olika sorters cykelbelysning

En väl upplyst cykel är utrustad med en främre och en bakre cykellampa såväl som sidobelysning. Detta för att säkerställa att du blir sedd av såväl motorister som fotgängare. Om du pendlar eller ger dig ut på vägarna efter mörkrets infall, särskilt i leder som befinner sig långt från en ljuskälla, bör din främre cykelbelysning ge ett starkare sken så du ser vad som sker framför din cykel.

Det finns framför allt två olika slags cykelbelysning:

 • Cykellampor med stark belysning: Dessa är ofta uppladdningsbara cykellampor som ger mesta möjliga ljus. De har även en högre prislapp men gör att du ser vägen framför dig i leden eller på vägen, nästan oavsett rådande ljus- och väderförhållanden.
 • Främre och bakre cykelbelysning samt sidolampor: Denna typ av cykellampor hjälper dig att bli upptäckt av motorister i sämre ljusförhållanden. De starkaste cykellamporna i denna kategori kan även öka din synlighet under dagtid. De är dock inte tillräckligt ljus för att hjälpa dig att se vart du är på väg när du cyklar på kvällen eller natten. De främsta skillnaderna mellan de olika modellerna är hur de fästs på cykeln, hur många LED-lampor de har samt huruvida de är uppladdningsbara eller drivs med vanliga batterier.

Så jämför du cykelbelysning

De allra flesta cykellampor är hållbara och vattentäta. Du kan förlita dig på att de fungerar oavsett väder. Det du istället bör undersöka är följande faktorer:

 • Har belysningen LED-lampor? Energieffektiva och hållbara LED-lampor finns i olika ljusstyrkor.
 • Antal lumen: Lumen är den enhet i vilken ljusstyrka mäts. Ett högre antal lumen innebär ett starkare ljus.

Strålmönster: Om du pendlar på gator som är upplysta av gatlyktor, kan det vara en bra idé att välja en främre cykellampa med ett smalare strålmönster. I leder och på mörkare gator bör du istället satsa på belysning med ett bredare strålmönster, så du ser bättre åt sidorna.

Fondspararna går i sommaride

Nu när sommaren närmar sig med stormsteg gör sig svenska fondsparare redo att gå i ide. Detta görs genom att globalfonder och USA-fonder säljs och räntefonder köps. De sparare som fortfarande har en hunger efter mer hoppas på att tillväxten i teknikfonderna och i Europafonderna tar fart på nytt. Det är en chansning som är riskfylld men som också kan visa sig vara rätt.

På senare år har vårt fondsparande förändrats en hel del, och de senaste 11 månaderna har vi lagrat upp genom att köpa aktiefonder. Nu börjar man dock kunna urskönja en försiktighet, då spararna under maj månad har köpt räntefonder i större utsträckning än tidigare.

Stor omsättning på räntefonder

Istället för att låta pengarna ligga på ett bankkonto med nollränta, kan det vara en god idé att placera pengarna i räntefonder. Nästan en tredjedel av omsättningen på fondmarknaden för tillfället utgörs av köp av räntefonder. Anledningen till detta är naturligtvis att spararna inte förväntar sig att få någon ränta på sina sparkonton heller under de kommande åren.

När det gäller aktiefonder köper vi framför allt Europafonder och Sverigefonder. Under maj månad har de svenska spararnas köp av Europafonder fördubblats och mer där till. En annan fondkategori som lockar är billiga Sverigefonder som har sin tyngdpunkt i större bolag. Cirka 70 procent av de Sverigefonder som har köpts den senare tiden är så kallade lågprisfonder med en fondavgift på under 0,4 procent.

Teknikfonderna fortsätter gå starkt

Teknikfonderna har gått starkt under året, vilket har uppmärksammats av fondspararna. Branschfonder är sällan de mest populära fonderna, men teknikbranschen är en väldigt bred bransch som egentligen omfattar flera olika branscher. Det gör att teknikfonderna anses vara mer gångbara än andra, smalare branschfonder.

Advisor är ett fondbolag har ägnat sig åt fondförvaltning sedan 2012 och förvaltar i dagsläget tre fonder: hedgefonderna Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2 samt den populära globalfonden Advisor Världen. Den senare är även valbar som PPM-fond på Pensionsmyndighetens fondtorg. Du som tror på en fortsatt uppgång på aktiemarknaderna världen över bör överväga att investera i en globalfond som Advisor Världen, inte minst när andra sparare väljer att gå i ide.

Amerikansk IT-jätte satsar i Katrineholm

Amerikansk IT-jätte satsar i Katrineholm

IT-jätten Amazon har beslutat sig för att öppna ett datacenter i Katrineholm. Förutom Katrineholm får även Västerås och Eskilstuna datacenter under våren 2018, då Amazon satsar stort på sin infrastruktur genom öppnandet av tre datacenter i dessa städer. Förutom att datacentret i Katrineholm innebär en investering i infrastruktur, kommer Amazon även att anställa personal till anläggningen.

Den del av Amazon som ska öppna nya datacenter i landet är Amazon Web Services. Anledningen till detta är att Amazon har tänkt skapa en ny region inom bolaget i Stockholm. Sett ur ett längre perspektiv tror Amazon Web Services verkställande direktör Andy Jassy att det kan röra sig om investeringar för flera miljarder dollar, förutsatt att det skulle visa sig att regionen är framgångsrik. Han är väldigt förhoppningsfull om att så ska vara fallet eftersom alla de regioner som bolaget har lanserat så här långt har varit lyckosamma satsningar.

Bakgrunden till Amazons satsning i Katrineholm

När Facebook valde att göra en satsning i Luleå ledde det på sikt till att ungefär 200 nya arbetstillfällen skapades. Därför är Mikael Damberg, landets näringsminister, positiv till satsningen i Katrineholm och de andra två svenska städerna. Enligt Damberg har såväl de inblandade kommunerna som regeringen arbetat ihärdigt för att få Amazon att göra denna satsning i Sverige. Katrineholm blev till slut en av de kommuner som i konkurrens med andra lokala europeiska myndigheter vann kampen om ett datacenter.

En bidragande faktor till att Sverige och Katrineholm är attraktivt för utländska IT-jättar såsom Amazon, är dels att vårt energisystem har en hög andel förnybar energi och dels att vårt bredband är väl utbyggt. Det är naturligtvis heller ingen nackdel att regionen är hem åt många av de ledande digitala företagen i världen.

Jeff Bezos som grundade Amazon är idag den näst rikaste personen i världen enligt Bloombergs miljardärsindex. Hans förmögenhet beräknas uppgå till motsvarande 676 miljarder kronor. Amazon var ursprungligen ett renodlat e-handelsbolag som ägnade sig åt att sälja böcker på webben. Idag kan man köpa alla möjliga tänkbara produkter från deras webbshop, även om företagets e-handel inte finns i en svensk utformning.

På senare år har Amazon satsat allt mer på digitala tjänster och IT-infrastruktur, vilket är underavdelningen Amazon Web Services (AWS) verksamhetsområde. Sedan 2006 har AWS sålt sin nätinfrastruktur och det är för denna infrastruktur som datacentret i Katrineholm är tänkt att stödja. Hur många personer som kommer behöva anställas i Katrineholm är ännu inte offentliggjort.

Premiepensionen – en del av din pension

Det ofta missuppfattningar kring pensionen och vilka delar som egentligen ingår i den. Här går vi därför igenom detta och reder ut eventuella oklarheter.

Premiepension

Av de 18,5 procent av lönen som går till pensionen sätts 2,5 procent av till premiepensionen. Du kan själv välja vilka fonder du vill att dessa pengar ska placeras i. Om du inte gör något val placeras de per automatik i AP7 Såfa. Det maximala antal fonder du kan välja är fem stycken och den genomsnittliga fondavgiften i premiepensionssystemet är 0,25 procent. Aktiefonder kostar aldrig mer än 0,89 procent, medan de utanför premiepensionssystemet ofta kostar uppemot 1,5 procent eller mer i fondavgift.

Det går också att vara aktiv utan att själv göra en massa fondbyten. Genom att ta hjälp av en fondförvaltare som till exempel Advisor får ditt PPM-konto aktiv förvaltning utan att du själv behöver lyfta ett finger.

Inkomstpension

16 av de 18,5 procent av din lön som sätts av till pensionen går till din inkomstpension. Inkomstpensionen utgör den största delen av den berömda pensionspyramiden, där det andra grundfundamentet utgörs av premiepensionen. Nästa skikt utgörs av tjänstepensionen och den översta delen av pyramiden symboliserar det egna pensionssparandet. Så länge du arbetar och betalar skatt tjänar du in pensionsrätter. Dessa utgör sedan grunden vid beräkningen av din pension.

Tjänstepension

Tjänstepension är en del av pensionen som inte alla får, men som de flest som arbetar eller har arbetat får. Det är från din arbetsgivare som du eventuellt får tjänstepension och denna kan du helt eller delvis (beroende på vilka villkor som gäller) placera i ett fondsparande. Den som vill kan istället välja att placera dessa pengar i en så kallad traditionell försäkring istället för en pensionsförsäkring med fondsparande.

Eget pensionssparande

Det egna pensionssparandet, ibland kallat individuellt pensionssparande, är det sparande du själv ansvarar för. Långt ifrån alla har ett eget pensionssparande, men de som har det kan förstås dryga ut sin pension med hjälp av detta. Till skillnad från i premiepensionssystemet har inte Pensionsmyndigheten pressat kostnaderna på den öppna fondmarknaden, vilket gör att fondavgifterna ofta är betydligt högre för denna typ av pensionssparande.

Slumpartat nöje

Bingo har varit och förblir ett av de vanligaste och mest uppskattade spelen i Sverige sedan det lanserades här på sextiotalet – och utomlands är det ofta ännu vanligare och mer populärt. Kanske tänker du på stora bingohallar när du hör ordet bingo? Tänk om. Onlinebingo, alltså bingo som du spelar via internet, växer så att det knakar och det är lätt för dig (även nybörjaren) att sätta igång att spela. Det globala spelöverskottet för bingo beräknas ligga på 1 miljard amerikanska dollar – så du är med andra ord i gott sällskap.

Vad är onlinebingo?

Istället för de klassiska bingobollarna drivs onlinebingo av en elektronisk slumpgenerator och det finns både 75-bollarsbingo och 90-bollarsbingo. Smaken är som bekant olika och internetbingo finns där för att gå olika preferenser till mötes. För nybörjaren finns så kallat no deposite bingo, gratis testspel som inte ger någon vinst. För den med stort sug efter vinst upprättas ett onlinekonto efter vars registrering spelandet kan börja. För vissa former av onlinebingo krävs att du som spelare laddar ner en viss mjukvara men det är långt ifrån ovanligt med spel som spelas direkt på internet.

Vilken form av onlinebingo?

När du först ger dig ut på internet och söker runt bland allt det som erbjuds när det kommer till onlinebingo är det lätt att uppleva ett visst mått av överflöd. För den okunniga eller blott tveksamma finns dock, som tur är, forum såväl som hemsidor som tipsar om de bästa sidorna för onlinebingo. När du väl hittat vilken sida som passar dig bäst upprättar du ett onlinekonto och därefter är det bara att börja spela! För dig som redan är en inbiten bingofantast men som fram tills dess att du läser det här hållit dig till de gamla hederliga bingohallarna, kommer chattfunktionen inom onlinebingo att utgöra ett upplyftande inslag i spelandet. Till skillnad från bingohallens spända tystnad uppmuntras inom den internetbaserade bingon samtal mellan spelarna och sidornas så kallade chat monitors håller trivseln på hög nivå.

PPM som du direkt kan påverka

Sveriges allmänna pension innehåller flera olika delar. Vissa av dessa kan du inte förändra men genom bra fondförvaltning går det att göra stor skillnad inom premiepension. Detta är någonting som startat en ny marknad där fondförvaltare går in och hanterar pensionen. Advisor fondförvaltning är kanske den mest kända men det finns också fler. Den som du direkt kan påverka genom dina val är premiepensionen som i vardagligt tal förkortas PPM. Men det är inte jättelätt att hålla koll på allt om PPM. Här får du lite hjälp.

PPM i detalj

För varje lön du får går en del av skatten till det svenska pensionssystemet och 2,5 procent av din lön går till den del som direkt påverkas av vilka val du gör, kallat premiepension eller PPM från den numera nedlagda Premiepensionsmyndigheten som hamnade i en annan myndighet kallad pensionsmyndigheten. Man behöver inte göra något aktivt val av fonder då staten har ett sparalternativ i den sjunde AP-fonden som kallas AP7 Såfa (Statens årskullsförvaltningsalternativ) där de sköter allt. Men vill man göra ett aktivt val så finns det oändliga valmöjligheter som alla har sina för- och nackdelar.

Förutom statens fyra sparalternativ i den sjunde AP-fonden så finns det alltså hur många pensionsfonder som helst. Du kan endast välja en av statens alternativ. Om man inte vill använda någon av dem så finns det större friheter. När det gäller de andra fonderna så kan man välja upp till fem stycken olika fonder och blanda dem precis hur man vill.

Det är inte så lätt att hitta rätt bland alla hundratals pensionsfonder som man kan välja bland. Har man ingen koll på hur PPM fungerar så kan man anlita någon som kan allt om PPM. En PPM-rådgivare är en perfekt hjälp för detta. Det finns många företag som till exempel Advisor fondförvaltning som hjälper till med allt som har med PPM att göra. De kan till och med hjälpa dig med flytt mellan fonder, flyttar som du har rätt att göra hur många gånger och hur ofta som helst. Dessa fondförvaltare hat i flera fall även egna fonder där du kan placera dina pensionspengar i.

Genom att välja en fondförvaltare så behöver du endast göra ett val och det är att antingen sköta allt själv eller välja ett företag som Advisor fondförvaltning som gör allt annat jobb. Med andra ord så behöver du då endast luta dig bakåt och spara in till din pension.

Hur sneakers blev omåttligt populära

Sneakern har en lång och spännande historia som sträcker sig ända tillbaka till slutet av 1800-talets USA. 1917 började sneakern massproduceras och fick i samma veva sitt smeknamn, tack vare att de var så tysta att den person som bar dem kunde smyga fram. Efter första världskriget ökade intresset för fitness och gymmen fylldes med träningstörstande människor. För att möta den ökade efterfrågan på sportskor, och särskilja sig själva från konkurrenterna, betalade Converse 1921 basketspelaren Chuck Taylor för att medverka i reklam för deras basketsko, kallad All-Star. Denna sko blev ikonisk och är lika aktuell i år, nästan hundra år senare, som den då var.

Skor för Barn och vuxen

Det är flera skotyper som även tillverkas i mindre storlekar för att också barn skall kunna ha snygga sneakers. Att hitta barnskor i den modell man helst vill ha, kan vara svårt. Via denna länk är det smidigt att hitta rätt till följd av enormt sortiment.

Sneakers dyker upp i OS och på filmduken

1924 dök sneakern upp på den internationella marknaden i samband med att en tysk man vid namn Adi Dassler skapade en sko som han döpte efter sig själv (Adidas). Under de olympiska spelen 1936 tog den amerikanske friidrottaren Jesse Owens fyra OS-guld i sina Adidas och 1948 startade Adis bror Rudi skotillverkaren Puma. Under 1900-talets första hälft, bars dessa sportskor främst vid utövandet av olika sporter. På 50-talet började dock barn och ungdomar att använda dem till vardags. Skon blev allt mer populär och bars 1955 av James Dean i filmen Rebel Without a Cause.

Sneakerns populäritet kulminerar

1972 tog Nike sneakern från att vara en bekväm fitnessko till att på allvar bli ett mode, med modellen Cortez. Samma företag skrev 1984 kontrakt med Michael Jordan och släppte året därpå den sko som lavinartat ökade försäljningen av sneakers i och med att basketskon Air Jordan släpptes, den mest kända sneakern som någonsin tillverkats. 1986 släppte rapparen Run-DMC singeln “My Adidas”, som är en hyllning till hans favoritsko. I och med detta tog han hiphopens sneakerkultur till de stora massorna och belönades med ett kontrakt med skotillverkaren.

Med åren har sneakern utvecklats och förutom dess design har en utveckling också skett vad gäller dess funktioner och material. Nike har bland annat experimenterat med ett luftutrymme i hälen som var tänkt att ge mer komfort genom ökad dämpning och Reebok en pumpfunktion som gav en bättre passform på foten. Flera av de skomodeller som har stått ut under åren finns fortfarande på marknaden i nyutgåvor, som ger dig möjligheten att äga en del av sneakershistorien!