Det ofta missuppfattningar kring pensionen och vilka delar som egentligen ingår i den. Här går vi därför igenom detta och reder ut eventuella oklarheter.

Premiepension

Av de 18,5 procent av lönen som går till pensionen sätts 2,5 procent av till premiepensionen. Du kan själv välja vilka fonder du vill att dessa pengar ska placeras i. Om du inte gör något val placeras de per automatik i AP7 Såfa. Det maximala antal fonder du kan välja är fem stycken och den genomsnittliga fondavgiften i premiepensionssystemet är 0,25 procent. Aktiefonder kostar aldrig mer än 0,89 procent, medan de utanför premiepensionssystemet ofta kostar uppemot 1,5 procent eller mer i fondavgift.

Det går också att vara aktiv utan att själv göra en massa fondbyten. Genom att ta hjälp av en fondförvaltare som till exempel Advisor får ditt PPM-konto aktiv förvaltning utan att du själv behöver lyfta ett finger.

Inkomstpension

16 av de 18,5 procent av din lön som sätts av till pensionen går till din inkomstpension. Inkomstpensionen utgör den största delen av den berömda pensionspyramiden, där det andra grundfundamentet utgörs av premiepensionen. Nästa skikt utgörs av tjänstepensionen och den översta delen av pyramiden symboliserar det egna pensionssparandet. Så länge du arbetar och betalar skatt tjänar du in pensionsrätter. Dessa utgör sedan grunden vid beräkningen av din pension.

Tjänstepension

Tjänstepension är en del av pensionen som inte alla får, men som de flest som arbetar eller har arbetat får. Det är från din arbetsgivare som du eventuellt får tjänstepension och denna kan du helt eller delvis (beroende på vilka villkor som gäller) placera i ett fondsparande. Den som vill kan istället välja att placera dessa pengar i en så kallad traditionell försäkring istället för en pensionsförsäkring med fondsparande.

Eget pensionssparande

Det egna pensionssparandet, ibland kallat individuellt pensionssparande, är det sparande du själv ansvarar för. Långt ifrån alla har ett eget pensionssparande, men de som har det kan förstås dryga ut sin pension med hjälp av detta. Till skillnad från i premiepensionssystemet har inte Pensionsmyndigheten pressat kostnaderna på den öppna fondmarknaden, vilket gör att fondavgifterna ofta är betydligt högre för denna typ av pensionssparande.

Premiepensionen – en del av din pension