Frågor och svar om ensam vårdnad

Det finns många svåra familjesituationer där man som förälder kan känna att saker och ting skulle bli både bättre och enklare om man hade haft ensam vårdnad över sina barn. Ett barn har dock rätt till båda sina föräldrar och det är inget man kan ansöka om hur som helst. Ett vanligt bråk är inte en giltig orsak och man bör vara väl medveten om att det är en lång och jobbig process för samtliga inblandade. Det finns många frågor som rör vårdnad av ett barn och nedan följer svar på några av dessa.

Vad innebär det att vara ensam vårdnadshavare för ett eller flera barn?

Ensam vårdnad över ett eller flera barn innebär inte att man tar bort rätten från den ena föräldern att få träffa sitt barn, utan att man är ensam om att fatta alla juridiska beslut som rör barnens liv. Dessutom är man skyldig att tillgodose barnens grundläggande behov där omvårdnad och skolgång är två viktiga punkter.

Vad krävs för att man ska bli ensam vårdnadshavare?

För att få ensam vårdnad krävs en lång rättslig process där hela familjen blir inblandad. Orsaker till varför många söker om att få bli ensam vårdnadshavare är för att våld, alkohol, droger eller andra otryggheter förekommer hos den ena föräldern, vilket gör att han eller hon inte tar sitt ansvar. Om barnet till exempel lever i en osäker och otrygg miljö trots att man försökt reda ut problemen med hjälp av familjerätten kan en vårdnadstvist vara nödvändig.

Har barnet/barnen något att säga till om i en vårdnadstvist?

Man tar alltid hänsyn till barnet eller barnens åsikter i samband med en vårdnadstvist men man måste också veta att åldern spelar en avgörande roll. Barnen kommer delta i samtal och för att göra en rättvis bedömning finns flesta aspekter att ta hänsyn till. Just vad gäller ålder så kan ett större barn tala bättre för sig själv och sin vilja än ett mindre barn och det är en av dom stora avgörande faktorerna.

Vad händer med barnen när en vårdnadstvist pågår?

Under tvistens gång har föräldrarna gemensam vårdnad över barnen, om inte tingsrätten beslutar något annat. Orsaker till detta är om situationen hos den ena föräldern är ohållbar och man anser att det finns en risk för barnet att vara där.

Frågor och svar om ensam vårdnad