På Boverkets hemsida står det att i alla bostäder ”ska det” finnas ett brandskydd. Det är alltså ett krav. Däremot är kravet betydligt lägre än det brandskydd som rekommenderas. Deras sammanfattning är att det ska finnas brandvarnare men att både brandsläckare och brandfilt rekommenderas. Detta gäller alltså i lägenheter och det är fastighetsägaren som då är ansvarig för detta.

Brandcell ska begränsa branden

När flerbostadshus byggs idag är det krav på att varje lägenhet ska byggas som en enskild ”brandcell”. Det betyder därmed att om det brinner i en lägenhet så ska branden inte direkt kunna spridas till närliggande lägenheter. Begränsningen är satt till 60 minuter vilket ger grannar tiden att utrymma och brandkåren att anlända. Däremot gäller detta inte äldre hus då byggnadsreglerna gäller utifrån det årtal som bostaden byggdes.

Krav på brandvarnare

Utöver brandcell finns krav på att brandvarnare finns i varje lägenhet. Den ger ett grundläggande brandskydd genom att varna när brandrök uppstår. Boverket rekommenderar att brandvarnaren testas en gång i månade för att vara säker på dess funktionalitet och att batteriet fortfarande har kraft. Den vanligaste orsaken till att brandvarnare inte fungerar är att man glömt att byta batteri. Detta trots att många brandvarnare har en funktion som gör att de piper när det närmar sig batteribyte.

Kravet på brandskydd via brandvarnare finns sedan 1999. Bostäder som är äldre har en rekommendation att ha brandvarnare men kravet finns alltså inte.

Brandsläckare gör stor skillnad

Den produkt som ger bäst brandskydd är brandsläckaren. Med en brandvarnare i lägenheten kommer alla som bor i bostaden bli varnade och hinna ut innan de påverkas för mycket av rök och eld. Men genom att snabbt kunna begränsa elden minskas risken för både personskador och skador på egendom. I detta fall rekommenderar Boverket att brandsläckaren ska vara på 6 kg. Det finns både större och mindre brandsläckare men med en för liten brandsläckare är risken att man inte får tillräckligt brandskydd.

När man ändå kontrollerar brandvarnaren en gång i månaden kan brandsläckaren kontrolleras med samma intervall. Det man främst bör kolla på är att tryckmätare är på grönt samt att släckaren är plomberad. Men man kan även kontrollera att slangen inte har några synbara skador.

Brandskydd för lägenhet och bostadshus