Att bli medium eller medial vägledare

Alla människor sägs ha ett sjätte sinne, det vill säga är mediala. Betyder det att alla är medium, eller kan bli medium? Det är tydligen skillnad på att ha mediala förmågor till att vara ett medium. Det är inte säkert att medialiteten “räcker” till ett mediumskap. Det finns många utbildningar och övningar gällande det här.

Utbildning i Intuition

Det finns flera kurser där deltagarna ska lära sig att utveckla och förstärka sin intuition. En av dem håller mediumet Terry Evans i.  Den kursen går ut på att ta reda på om det är möjligt att utveckla sin medialitet, så att denna förmåga räcker till ett mentalt mediumskap.
Den här utbildningen är även utformad för att hjälpa terapeuter, healers och kursledare att utveckla sin intuition, så att de kan använda sig av “den” ännu mer i sitt arbete.

Kanaliserings kurs

Den här kanaliseringskursen är uppdelad i tre steg. Det är mediumet Vivi Linde som håller i den här utbildningen, utöver kurser i djurkommunikation, tarot, pendel för att nämna några.
Det första steget är för nybörjare, men även för dem som känner sig behöva en nystart. I kursen lär du dig att skapa en aktiv kontakt med din så kallade andliga vägledare, som även går under benämningen “guide”. På sin hemsida skriver Vivi “Jag brukar säga att jag har haft två liv. Ett före kanaliseringen och ett efter”.

Mediumutbildning

Den här mediumutbildningen syftar till att skänka kunskap och färdigheter för att kunna arbeta yrkesmässigt som ett medium. Din mediala, andliga och personliga utveckling ska främjas. Du går även igenom situationer som du kan ställas inför i din roll som medium.
Den här utbildningen finns på Academy For Inner Potential, som är ett religöst obundet utbildningssäte. VD för Akademin är Vendela Cederholm, som själv är certifierat spiritualistiskt medium.

Tala med djuren utbildning

Förutom mediumutbildning, håller även mediet Pehr Trollsveden kurser i djurkommunikation. Pehr håller bland annat i en grundkurs, där du som deltagare ska lära dig att prata med ditt djur till vanligt ”husbehov”. Den här kursen kan även byggas på om du är intresserad av att bli certifierad Djurkommunikatör.
För att bli certifierad Djurkommunikatör behöver du gå fyra steg och få godkänt i både skriftliga och muntliga prov. Du behöver även särskild social kompetens för att slutligen bli certifierad.

Mediumkurs

Mia Ottosson är ett certifierat medium och även psychic artist. Mia anser att alla har en förmåga som går att utveckla. Den här mediumkursen är till för alla som har ett intresse för andevärlden. Kursen vänder sig både till den som vill ”testa” för eget bruk och för dem som vill arbeta med sina förmågor.
Under just den här utbildningen arbetar man i mindre grupper. Max talet är 16 personer. Kan även tilläggas att en del fokus läggs på varje individs personlighet, så att detta syns i varje förmåga. Det är viktigt att ”hitta sitt sätt” att arbeta.

Fler utbildningar och kurser

Det finns både seriösa och oseriösa medium. Samma sak med kurser. Ett tips är att vända sig till certifierade medium, som de ovan. Fler finns så klart som till exempel Tarotguiderna.

Att bli medium eller medial vägledare