Hur är det att bli pensionär? När AMF gjorde en undersökning svarade hela 90 % att de var nöjda eller till och med mycket nöjda med den nya livssituationen. Så nog blir livet bättre när du väljer att bli pensionär.

Under 2017 gjorde AMF en stor undersökning om livet som pensionär. De kontaktade pensionärer och fick in hela 16 813 svar vilket därmed är ett stort statistiskt underlag. Sett till undersökningen blir livet bättre och behagligare när man tar steget och väljer att bli pensionär. Ungefär 40 % svarade att de nu hinner njuta av tillvaron på ett bättre sätt in tidigare. De flesta tycker även att livet generellt blivit bättre.

Ekonomiska skillnader

En punkt där svaren inte var helt entydiga var ekonomin. I snitt får exempelvis kvinnor bara 2/3 av den summa i pension som männen får. Detta eftersom de generellt jobbat mindre. Därmed är det även fler kvinnor som anser att ekonomin försämrats ”för mycket” efter att de blivit pensionär. För de allra flesta minskar inkomsten men de som jobbat mycket och även sparat privat har avsevärt högre pension än de som inte har detta.

En del som vill bli pensionär idag kan inte ens göra det ur ett ekonomiskt perspektiv. De väljer istället att jobba några år extra för att spara ihop pengar och öka pensionsutbetalningarna. Det är alltså skönt att få vara ledig och bestämma själv över sin fritid. Att njuta av tid med barnbarnen eller lägga extra tid på sina fritidssysselsättningar. Men ekonomin ställer till bekymmer för många. Hela 70 % av de tillfrågade pensionärerna ansåg att ekonomin var ett orosmoln. Att bli pensionär innebär för vissa att gå ner i inkomst med hela 50 % vilket är en stor omställning. Tar man ut en större del tjänstepension i början kan man få mer pengar – men då minskar istället nivån framöver.

Njuta av vardagen

På frågan ”Vad är du mest nöjd över” vann svaret ”Hinna njuta mer av vardagen”. Detta med 36 %. På andra plats kom ”mindre stress” med 19 %. Det bästa med att bli pensionär är alltså att man kan njuta av livet.

Ekonomin

På frågan ”Vad är skälet till att du inte är nöjd?” vann svaret ”Ekonomin” med hela 71 %. På andra plats kom ”hälsan” med 9 %. Det sämsta med att bli pensionär är alltså den ekonomiska omställningen.
Men ser man på helheten så är ändå hela 93 % nöjda, eller mycket nöjda, med sitt liv som pensionär.

Livet blir bättre när du väljer att bli pensionär